FAO 490 Trojlíniový hybrid

V registračních zkouškách dosahoval tento hybrid vynikající výnosy sušiny a výnosu celkové energie na plochu. V intenzivních podmínkách s dobrými vláhovými poměry je schopná poskytovat špičkové výnosy. 

Hlavní charakteristika

• Vysoký výnos zelené hmoty a sušiny

• Vynikající výnos energie z plochy

• Vynikající počáteční růst

• Velmi dobrý podíl palic a zelené hmoty

• GK SILOSTAR není náchylný na zasychání spodních listů

Pěstitelské a agrotechnické doporučení

• Doporučený počet jedinců je 70-75 tis./ha

• Intenzivní silážní hybrid s dobrým olistěním

• Hybrid je vhodný pro využití bioplynových stanic

Joomla templates by a4joomla