FAO 360 Dvojlíniový hybrid

Pro tento hybrid je charakteristická vynikající adaptabilita a stabilita pro různé klimatické a pěstitelské podmínky. Má dobrou pevnost stébla a silný kořenový systém. Rychle se zbavuje vody při dozrávání. Hybrid je schopný nadprůměrných výnosů.

Hlavní charakteristika

•Intenzivní počáteční růst

•Generativní typ rostliny

•V intenzivních podmínkách se v porostu vyskytují i dvě palice na rostlině

•Typ zrna je koňský zub

Pěstitelské a agrotechnické doporučení

•Doporučený počet jedinců je 65-75 tis. rostlin/ha

•Svojí raností je vhodná jako předplodina pro pšenici

•Je úspěšně pěstovaná v rámci stření Evropy

Joomla templates by a4joomla