Kalibrace osiva hmotnostní

 

Vybíráme těžší semena sklizená z množitelských ploch.

Kalibrace osiva velikostní

Osivo je tříděno podle velikosti na nejmenší rozptyl velikosti.

Kalibrace osiva optická

Nyní nově zvyšujeme kvalitu našeho osiva s optickou kalibrací. Námi dodávané osivo má maximální klíčivost a polní vzcházivost. Pro maximální výkon je ještě osivo ošetřena výživou, "fungicidní složkou" a stimulačním růstem. V minulých letech jsme doporučovali výsevek osiva máku na úrovni 1,6 kg / ha. S takto upraveným osivem bude možné snížit výsevek na 1,2 - 1,4 kg / ha podle podmínek stanoviště.

 HWT  - (doplňkové ošetření) 

Dezinfekce horkou vodou. Jedná se o zásah, který likviduje primární zdroj infekce - bakterie na povrchu semen.

 Předklíčení osiva  - (doplňková péče) 

V osivu iniciujeme proces klíčování, který zastaví před protržením slupky. Použitím předklíčeného osiva se výrazně zvýší jednotnost klíčování a polní vzcházivost. Zlepšuje zapojení porostu a zjednodušuje používání herbicidů. Porost založený z předklíčeného osiva se rychleji vzchází, což mimo jiné znamená, že preemergentní herbicidy je nutné používat ihned po zasetí. Termín sady má být spíše pozdější, do optimálních půdních podmínek. Předklíčené osivo musí být skladováno v originálních obalech při teplotě 5 - 15 ° C. Použitelnost takto upravené osiva je časově omezená a nelze ji přechovat do další sezóny.

Joomla templates by a4joomla